PRISER

Priser med sygesikringstilskud Samlet pris Tilskud Egenbetaling
Første konsultation 464,39 Kr. 182,51 Kr. 281,88 Kr.
Normal behandling 295,27 Kr 116,04 Kr. 179,23 Kr.
Holdtræning 196,85 Kr. 77,36 Kr. 119,49 Kr.
Selvtræning 98,43 Kr. 38,68 Kr. 59,75 Kr.
Udeblivelse eller for sent afbud 295,27 Kr.
Kørselsgodtgørelse pr. km. 3,56 Kr.
microinteractionScroll
Priser uden sygesikringstilskud Samlet pris
Undersøgelse og behandling 464,39 Kr.
Holdtræning 196,85 Kr.
Selvtræning 98,43 Kr.
Massage 55 min. 500,00 Kr.
Massage 30 min. 300,00 Kr.
Udeblivelse eller for sent afbud 295,27 Kr.
Kørselsgodtgørelse pr. km 3,56 Kr.
Tillæg til behandling
Såler 500,00 Kr.
Tapning med kinesiotape 30,00 Kr.
Akupunktur 50,00 Kr.

Afregning:

Afregning kan ske med kontant eller dankort. Afregning efter 3 gang.

Tilskud til fysioterapi:

Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor ca. 40% i tilskudtil din behandling og træning. Tilskud er betinget af, at du er henvist fra en læge. De fleste kommuner giver også tilskud, hvis du f.eks. har medicinkort eller er pensionist. En del patienter med varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage gratis fysioterapi. Spørg din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under denne ordning. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du yderligere tilskud, husk at sige du er medlem. Danmark yder også tilskud til behandlingen, selvom du ikke har lægehenvisning.

Ved afbud:

Afbud skal meddeles klinikken – 98934249 – 40934249 så hurtigt som muligt. Meddeles et afbud senere end kl. 9.00 på behandlingsdagen vil der blive opkrævet et gebyr på 295,27 kr.

Hvis du føler, du har fået en dårlig behandling eller andet, har du altid ret til at klage. Du finde oplysninger om hvordan her: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling

Hvis du har været udsat for noget på klinikken, som er gået galt, og mener, du har ret til erstatning, kan du læse mere om det her: https://pebl.dk

Har du som patient eller pårørende oplevet, at noget gik galt i sundhedsvæsenet? Hvis du rapporterer hændelsen, er du med til at sikre, at det samme ikke sker for en anden patient: https://stps.dk/da/udgivelser/2015/~/media/6BA3E383DCC94CA5BA123238D057EDC5.ashx