PRISER

Priser med sygesikringstilskud Samlet pris Tilskud Egenbetaling
Første konsultation 450,64 Kr. 177,10 Kr. 273,54 Kr.
Normal behandling 286,53 Kr 112,91 Kr. 173,92 Kr.
Holdtræning 191,03 Kr. 75,07 Kr. 115,96 Kr.
Selvtræning 95,51 Kr. 37,54 Kr. 57,97 Kr.
Udeblivelse eller for sent afbud 283,53 Kr.
Kørselsgodtgørelse pr. km. 3,56 Kr.
microinteractionScroll
Priser uden sygesikringstilskud Samlet pris
Undersøgelse og behandling 450,64 Kr.
Holdtræning 191,03 Kr.
Selvtræning 95,51 Kr.
Massage 55 min. 500,00 Kr.
Massage 30 min. 300,00 Kr.
Udeblivelse eller for sent afbud 286,53 Kr.
Kørselsgodtgørelse pr. km 3,56 Kr.
Tillæg til behandling
Såler 500,00 Kr.
Tapning med kinesiotape 30,00 Kr.
Akupunktur 50,00 Kr.

Afregning:

Afregning kan ske med kontant eller dankort. Afregning efter 3 gang.

Tilskud til fysioterapi:

Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor ca. 40% i tilskudtil din behandling og træning. Tilskud er betinget af, at du er henvist fra en læge. De fleste kommuner giver også tilskud, hvis du f.eks. har medicinkort eller er pensionist. En del patienter med varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage gratis fysioterapi. Spørg din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under denne ordning. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du yderligere tilskud, husk at sige du er medlem. Danmark yder også tilskud til behandlingen, selvom du ikke har lægehenvisning.

Ved afbud:

Afbud skal meddeles klinikken – 98934249 – 40934249 så hurtigt som muligt. Meddeles et afbud senere end kl. 9.00 på behandlingsdagen vil der blive opkrævet et gebyr på 286,53 kr.