Børnebehandling

Vi behandler børn med smerter fra nakken, ryggen, hovedpine eller andre steder i bevægeapparatet.

Børn med specifikke diagnoser som cerebral parese, kromosomfejl, muskelsvind eller autisme og ADHD med behov for fysioterapi.

Vi starter altid med samtale med både barn og forældre samt grundig undersøgelse, ligesom vi har tæt samarbejde med barnets læge og jer forældre.

Individuel behandling og træning på klinikken.

Børnefysioterapi kan gøre en stor forskel for det motorisk udfordrede barn!

Den rigtige indsats kan hjælpe barnet til at få venner, undgå lav selvtillid, og lavt selvværd, og deraf få potentielle svære vilkår senere i livet.

Kan du nikke genkendende til blot ét af følgende udtryk, så har dit barn måske brug for fysioterapi. Vi kan hjælpe dig med at afklare om dit barn har en problematik og, sammen med dig, lægge en plan for hvordan vi bedst hjælper dit barn.

 • Dit spæde barn vil ikke ligge på maven
 • Dit spæde barn har en favoritside, og har måske et fladt baghoved
 • Dit spæde barn vender sig ikke
 • Barnet er sen til at kravle, sidde eller gå
 • Du oplever sideforskelle hos barnet
 • Barnet går på tæer eller går indad/udad på fødderne
 • Barnet opleves som klodset. Det falder ofte og går ofte ind i ting
 • Barnet har svært ved at koordinere arme og ben
 • Barnet er inaktivt, og måske overvægtigt
 • Barnet har svært ved at sidde stille og koncentrere sig, f.eks. når I spiser
 • Barnet har svært ved det finmotoriske
 • Barnet føler ubehag ved berøring, har ikke lyst til at nusse og kramme
 • Barnet foretrækker at lege alene, når der er mange børn
 • Barnet forstyrres nemt af støj