UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH)

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade i forbindelse med en sundhedsfaglig behandling.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Vi sætter stor fokus på patientsikkerhed!

PROCEDURE VED UTILSIGTEDE HÆNDELSE:

Hvis der opstår en utilsigtede hændelse, indrapportere den enkelte fysioterapeut en beskrivelse af forløbet til Patientsikkerhedsstyrrelsen.

Patienten informeres om mulighed for retten til at klage, erstatning og indrapportering af hændelsen: